Nästa

Birdsmoor Sport News

beräknas till

slutet

av

mars 2015

.

                         Nedan_hänvisas_till_sportuppdrag!

Välkomna till Sportadministration!

Aktivitetstöd

administrera och bokföra

Medlemsavgifter

administrera och bokföra

Läger

undersöka och förbereda

News

sammanställa informationer

och skapa Nyheter per mail

Hising Islanders Hockey News 1

Ekonomi 

hjälpa kassörer med kontroller av

t ex Plusgiro mm

Medlemsförteckning

hålla medlemslistor aktuella

Träningsschema

upprätta fördelning av t ex istider

Exempel på uppdragsgivare

Copyright ® 2010 Birdsmoor.se

Birdsmoor Enskild Firma servade

Hisingen Hockey 2010-2012

Birdsmoor Enskild Firma

Håkan Gustafsson

Standargatan 6

414 61 Göteborg

Organisationsnr 4712065038

Momsnr SE471206503801

0700-17 70 65

tryck på

bilderna för

att öppna

pdf-filer med

bilder/texter

Bankgiro 493-2372

 Min bakgrund är

40 års idrottsledarskap

hamnarbetare,

ishockeykonsulent,

fil kand,

idrottslärare,

24 år inom IT

och är idag 2013

pensionär

Registreringsdatum

27 januari 2010

   Birdsmoor erbjuder:

 

Sportadministration 

 

Hemsidor

Fotografering

Trädgårdsarbete 

 

Matlagning

Datautbildning

Ledarutbildning